Wiadomości

Czterodniowy tydzień pracy nie wcześniej niż za 10 lat

19.07.2022
W ostatnim czasie czterodniowy tydzień pracy stał się obiektem wielu dyskusji, różnorodnych stanowisk i emocji. Według eksperta jego wprowadzenie powinno być jednak stopniowe i rozłożone przynajmniej na dekadę. Wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak uznał, że czterodniowy tydzień pracy wydaje się być nieuchronny, jednak należy zachować ostrożność w procesie dochodzenia do niego. Według niego podczas przygotowań szczególną uwagę trzeba zwrócić na wprowadzenie skutecznego nadzoru, tak, aby praca w godzinach nadliczbowych miała odzwierciedlenie w rzeczywistych świadczeniach pracowników. Kolejnym znaczącym krokiem jest upowszechnienie pracy na część etatu czy zwiększenie wydajności pracy przy pomocy nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, automatyzacja i robotyzacja. Pominięcie tych kroków, w opinii eksperta PIE, mogłoby doprowadzić do spadku PKB oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, jak i zachwiania ciągłości pracy, biorąc pod uwagę warunki niskiego bezrobocia, malejącego grona osób w wieku produkcyjnym, a także niedoborów kadrowych.
Źródło: https://www.bankier.pl/