Wiadomości

Czerwiec 2010: bezrobocie rejestrowane na poziomie 11,6%

08.07.2010
Jak wynika z szacunkowych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w czerwcu bieżącego roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,6%. W stosunku do maja odsetek osób zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszył się o 0,3 punktu procentowego. W ujęciu rocznym zanotowano wzrost o 0,9 punktu. Czerwcowy spadek natężenia bezrobocia dotyczył wszystkich województw. Najbardziej wskaźnik zmniejszył się w województwie zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim (o 0,7 punktu procentowego), a najmniej na Mazowszu oraz Śląsku (o 0,2 punktu).
Źródło: MPiPS