Wiadomości

Cudzoziemcy na rynku pracy w Elblągu

12.09.2017
W Polce zwiększa się liczba cudzoziemców. Widoczne jest zainteresowanie polskim rynkiem pracy przede wszystkim przez obywateli Ukrainy i Białorusi. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu – Iwona Radej podkreśla, iż jest to zjawisko narastające. W Elblągu i powiecie w ubiegłym roku zarejestrowano 1 005 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcom. W tym roku, na koniec sierpnia w samym Elblągu oświadczeń było 1 706, a w powiecie 418, co w sumie daje ponad 2 100.
Źródło: https://info.elblag.pl/