Wiadomości

Coraz więcej zatrudnionych niezaangażowanych w pracę

27.03.2023
Z raportu „Zaangażowanie 2022. Raport” firmy Enpulse wynika, że przeszło co trzeci ankietowany (34%) odczuwa nadmierny stres w związku z wykonywaną pracą, a 37% nie czuje się odpowiednio doceniona przez swoich przełożonych. Jak uważa ekspert ds. Employer Brandingu, Maja Gojtkowska niektóre wyniki wydają się być niepokojące. Jest to m.in. wzrost o 10 p.p. poczucia wywierania presji na pracowników przez ich szefów czy osłabienie przekonania o docenianiu ich potencjału. Pracownicy rzadziej deklarują również otrzymywanie konstruktywnej informacji zwrotnej od przełożonych, a także niżej oceniają panującą w pracy atmosferę. Jednocześnie aż 73% badanych przyznaje, że uznanie bezpośredniego przełożonego jest dla nich ważne. 12% respondentów określiło się jako całkowicie niezaangażowanych w pracę, a obniżony poziom zaangażowania zadeklarowało kolejne 35% z nich. Dla pracodawców może się to wiązać z wyższymi kosztami generowanymi przez częstsze absencje i wyższy poziom rotacji.
Źródło: https://www.bankier.pl