Wiadomości

Coraz więcej Polaków w wieku poprodukcyjnym

06.06.2013
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący osób powyżej 50 roku życia na rynku pracy. Analizy są niepokojące. W latach 1995-2011 odsetek Polaków wieku przeprodukcyjnym (do 17 lat) zmniejszył się z 27,6% do 18%. Równocześnie wzrósł udział osób starszych w wieku 60 lat i więcej (13,8% do 17,3%).
Źródło: GUS