Wiadomości

Coraz mniejszy napływ ukraińskich pracowników

15.10.2019
Coraz więcej ukraińskich pracowników chce wyjechać z Polski. Agencja pracy Manpower przeprowadziła badanie wśród 750 pracujących w Polsce Ukraińców. 25% z nich chce wyjechać z Polski. Prezes Personnel Service szacuje, że w wyniku otwarcia się granic innych krajów na ukraińskich pracowników, z Polski może wyjechać od 250 tys. do 500 tys. osób.
Źródło: https://businessinsider.com.pl/