Wiadomości

Coraz mniej osób pracuje w szarej strefie

11.01.2016
Jak wynika z najnowszych danych GUS, liczba osób pracujących bez formalnej umowy wyniosła 711 tys. na koniec 2014 roku. Oznacza to spadek w porównaniu z 2010 rokiem o 21 tys. osób. Warto jednak zaznaczyć, że udział osób podejmujących pracę w szarej strefie w ogóle pracujących właściwie się nie zmienił i wyniósł 4,5% w 2014 roku wobec 4,6% w 2010 roku.
Źródło: GUS