Wiadomości

Coraz mniej osób bezrobotnych, również w więzieniach

03.11.2022
W październiku 2022 r. w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja i Targi „Więziennictwo 2022”, w których brał udział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. W swoim przemówieniu wspominał, że polska Służba Więzienna jest w trakcie modernizacji, a działania podejmowane przez resort sprawiedliwości skupiają się także na resocjalizacji i readaptacji skazanych poprzez pracę. Najnowsze dane wykazują, że stopień zatrudnienia więźniów osiągnął niespotykany wcześniej poziom 96 proc. osób zdolnych do pracy. Przed rozpoczęciem programów pracy dla więźniów wskaźnik ten wynosił około 50 proc. Jak podkreślał wiceminister, aktywizacja zawodowa jest korzystna również dla rodzin osadzonych, dzięki której mogą spłacać m.in. zobowiązania alimentacyjne. Poprzez budowę pawilonów i hal produkcyjnych, środki z funduszu modernizacyjnego Służby Więziennej przyczyniły się także do zapewnienia pracy więźniom, którzy ze względu na charakter przestępstwa nie mogą opuszczać zakładu karnego.
Źródło: https://www.bankier.pl/