Wiadomości

Coraz mniej Europejczyków pracuje w rolnictwie

11.05.2010
Na przestrzeni lat 2000-2009 zatrudnienie w rolnictwie w krajach europejskich zmniejszyło się o 25%. Największy ubytek odnotowano w Estonii (-55%), najmniejszy w Grecji (-3%). W Polsce ten sektor zatrudnienia skurczył się o 11%. W 2009 roku w całej Unii Europejskiej rolnictwo wygenerowało 11,2 mln pełnoetatowych stanowisk pracy. Niemal 20% z nich przypadało na Polskę.
Źródło: Eurostat