Wiadomości

Coraz lepsze nastroje w najmniejszych firmach

14.10.2014
Według danych opublikowanych przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, w mikrofirmach panuje coraz większy optymizm. Obliczany co kwartał Indeks Nastrojów Gospodarczych MŚP wyniósł w III kwartale 56,52 punkty – wobec 50,30 punktów w poprzedni kwartale. Do największych optymistów należały mikrofirmy, które osiągnęły wynik 58,5 pkt. Dla porównania w małych i średnich firmach wskaźnik ten osiągnął wartość 54 pkt. Najlepsze nastroje panowały w południowej części Polski (59 pkt), najgorsze zaś na wschodzie naszego kraju (51,8 pkt). Największy optymizm wykazywali przedsiębiorcy działający w handlu (ponad 61 pkt) i usługach (57,2 pkt), a najmniejszy w produkcji (49,6 pkt).
Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców