Wiadomości

Coraz lepsza sytuacja na rynku pracy

09.04.2015
Z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła 11,7%, o 0,3 p.p. mniej niż w lutym. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, poziom bezrobocia spadł o 1,8 p.p. Poprawa sytuacji dotyczyła wszystkich województw. Największy spadek na poziomie 0,7 p.p. zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie stopa bezrobocia jest najwyższa w kraju.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej