Wiadomości

Coraz częstsze przejawy dyskryminacji na rynku pracy

28.03.2014
Według raportu zaprezentowanego w marcu 2014 roku przez organizację ENAR, najbardziej narażeni na dyskryminację na rynku pracy w Polsce są Romowie oraz uchodźcy z Kaukazu. Jako najczęstsze przejawy dyskryminacji w miejscu pracy wymieniono: niższe zarobki, gorsze warunki pracy, pogwałcanie praw pracowniczych oraz inne formy oszustw i wyzysku. Twórcy publikacji postulują wprowadzenie zaleceń dla pracodawców odnośnie działań skierowanych do grup imigranckich i mniejszościowych, a także zaimplementowanie wspólnych standardów kontroli ich przestrzegania.
Źródło: ENAR