Wiadomości

Coraz bardziej powszechna kompresja płac

08.06.2022
Doświadczenia pandemiczne spowodowały, że przy wyborze pracodawcy coraz większe znaczenie zaczęły odgrywać takie czynniki jak praca zdalna czy elastyczny czas pracy. Nowa rzeczywistość ekonomiczna i wzrastająca inflacja obecnie zmieniają ten trend, co widać w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Według Personnel Service nowi pracownicy żądają wynagrodzeń o 5, 10, a nawet 20% wyższych niż te dotychczas oferowane. Może to doprowadzić do sytuacji, gdzie nowo zatrudnione osoby będą zarabiały więcej niż pozostali pracownicy na tych stanowiskach. Zjawisko to nazywamy kompresją płac.
Źródło: https://www.bankier.pl