Wiadomości

Co szósty Francuz pracuje w nocy

25.08.2014
Według Departamentu Pracy na nocne zmiany pracuje 3,5 mln Francuzów. W ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba osób pracujących regularnie w systemie nocnym wzrosła dwukrotnie. W przypadku osób, które w nocy pracują sporadycznie ich liczba nieco zmalała. Co ważne, podwoiła się także liczba kobiet pracujących w trybie nocnym. Najczęściej w nocy pracują wojskowi, policjanci i strażacy oraz kierowcy pojazdów. W zawodach zdominowanych przez kobiety na nocne zmiany pracują pielęgniarki i asystenci opieki. Praca w nocy może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Pracownicy silniej odczuwają stres oraz często czują się obciążeni pracą. Takich pracowników częściej dotyka wypalenie zawodowe.
Źródło: Le Monde