Wiadomości

Co piąty Polak pracował za granicą

30.03.2010
Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez TNS OBOP, 20% Polaków przynajmniej raz w życiu pracowała za granicą. Możliwość takiego zatrudnienia rozważa 12% respondentów. Doświadczenie w pracy poza granicami Polski posiadają przede wszystkim mężczyźni, osoby w wieku 30 i 40 lat, robotnicy oraz bezrobotni. Pod względem posiadanego wykształcenia, pracę za granicą podejmują zwłaszcza osoby legitymujące się dyplomem wyższej uczelni bądź absolwenci szkół zawodowych.
Źródło: gazetaprawna.pl