Wiadomości

Co piąty Polak chce wyemigrować

05.01.2015
Wyniki badania CBOS-u wskazują, że zdecydowana większość Polaków (79%) w chwili obecnej nie jest zainteresowana podjęciem pracy za granicą. Jednocześnie znaczna część naszych rodaków (21%) jest gotowa wyjechać z Polski. Czterech na stu badanych (4%) twierdzi, że już obecnie aktywnie poszukuje pracy za granicą. Co czternasty (7%) twierdzi, że zamierza znaleźć taką pracę w przyszłości. Tyle samo osób (7%) uważa, że pomimo, że obecnie nie szuka pracy za granicą na własną rękę, to podjęłoby taką propozycję, gdyby się tylko pojawiła. Pracą za granicą są zainteresowane w największym stopniu osoby młode. Co trzeci badany w wieku od 18 do 24 lat (35%) jest gotowy pracować za granicą, lub już to robi. Odsetek takich osób w wieku od 25 do 34 lat wynosi 22%. Do pracy za granicą planuje wyjechać także co siódmy ankietowany w wieku 35-44 lata. Pozostali badani znacznie rzadziej deklarują gotowość podjęcia takiej pracy.
Źródło: CBOS