Wiadomości

Co najmniej jeden na dziesięciu Polaków pracuje w warunkach zagrożenia zdrowia

16.06.2008
Z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego na temat warunków pracy wynika, że 2007 roku 11,3% osób objętych badaniem pracowało w warunkach zagrożenia dla zdrowia. W stosunku do 2006 roku odsetek ten nieznacznie się obniżył – o 0,8%. W województwie śląskim, co piąty badany pracował w warunkach zagrożenia. Stosunkowo najbardziej bezpieczne warunki pracy zanotowano w województwie podlaskim, gdzie co siedemnasta badana osoba była narażona na pogorszenie stanu zdrowia. W 2007 roku wśród wszystkich pracujących w warunkach zagrożenia, co szósta osoba była kobietą.
Źródło: GUS