Wiadomości

Co dziesiąty był zdolny do pracy

05.02.2009
Inspekcja przeprowadzona przez ZUS wśród 250,7 tys. ubezpieczonych wykazała, że w 2008 roku spośród osób posiadających orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy, niemal co 10. była w stanie pracować. W wyniku kontroli wstrzymano wypłatę 24,3 tys. zasiłków chorobowych. Mniejszą skalę nieprawidłowości stwierdzono w kwestii zwolnień lekarskich. Spośród 68,9 tys. osób objętych kontrolą, prawo do zasiłku zakwestionowano w przypadku 2 772 osób.
Źródło: ZUS