Wiadomości

Co drugi piątek wolny, czyli test nowego systemu pracy

06.06.2023
Dział doradztwa podatkowego Deloitte został objęty rocznym programem pilotażowym, który ma na celu optymalizację czasu pracy. Rozwiązania, które będą testowane to m.in.: skompresowany tydzień pracy, 4-godzinny dzień pracy w piątek, co drugi piątek wolny czy dodatkowe dni urlopu w roku. Żadne z nich nie będzie za sobą niosło obniżenia wynagrodzenia. Działania te są oparte na przekonaniu, że dobre samopoczucie pracowników ma pozytywny wpływ na rynkowy sukces firmy oraz że wypalenie zawodowe negatywnie wpływa na poziom retencji pracowników. Ponadto osoby mające lepsze samopoczucie są bardziej zaangażowane w swoje obowiązki, a praca, która sprawia przyjemność sprzyja większej chęci do polecania pracodawcy.
Źródło: https://www.money.pl