Wiadomości

Co czwarta uczelnia monitoruje losy absolwentów

24.04.2012
Od 01.10.2011 roku każda uczelnia działająca w Polsce ma obowiązek śledzić losy zawodowe swoich absolwentów po zakończeniu nauki. Celem monitoringu jest dostosowanie studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Aktualnie z tego zadania wywiązuje się 26% uczelni państwowych i 24% niepublicznych szkół wyższych. Zdecydowana większość placówek (70% szkół publicznych i 69% niepublicznych) jest w trakcie wdrażania nowych przepisów.
Źródło: gazetaprawna.pl