Wiadomości

Brytyjczycy mniej wybredni

22.04.2009
Według brytyjskich mediów, rośnie zainteresowanie Brytyjczyków pracami sezonowymi. Dotychczas były one domeną imigrantów z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Decydowało o tym niskie wynagrodzenie (minimum ustawowe, t.j. 5,73 GBP/godzinę) i wyczerpujący charakter prac. W trwającym właśnie naborze proporcja brytyjskich aplikacji wyraźnie wzrosła. W niektórych przypadkach zgłoszenia nadesłane przez Brytyjczyków stanowią nawet 80% wszystkich aplikacji.
Źródło: guardian.co.uk