Wiadomości

Branże, które najbardziej odczują skutki wojny

21.03.2022
Jednym ze skutków panującej wojny dla polskiego rynku pracy jest zmniejszona liczba pracowników z Ukrainy. Jak podaje BNP Paribas Bank Polska w najtrudniejszej sytuacji może znaleźć się branża budowlana, sektor przetwórstwa przemysłowego, transport i logistyka, które od dawna cierpiały na niedobory kadrowe. Według szacunków Banku pracownicy z Ukrainy najsilniej zasilali branże związane z administrowaniem (18%), transportem (13%) i budownictwem (11%). Odpływ wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy może wpłynąć na wzrost presji płacowej, wzrost kosztów w poszczególnych branżach oraz wyhamowanie inwestycji w krótkim czasie.
Źródło: https://businessinsider.com.pl/