Wiadomości

Bony żywieniowe dla pracowników Poczty Polskiej

12.11.2019
Od 1 stycznia 2020 roku ponad 26 tys. pracowników Poczty Polskiej będzie otrzymywać bony żywieniowe. Miesięczna wartość bonów dla jednego pracownika wyniesie ok. 140 PLN. To świadczenie trafi do wszystkich zatrudnionych, którzy wykonują pracę wymagającą zwiększonego wysiłku fizycznego. Bony żywieniowe zostaną przydzielone na podstawie przeprowadzonych badań mierzących wysiłek energetyczny pracowników. Ponadto, jeśli zaistnieje wyjątkowa sytuacja np. wystąpią niekorzystne warunki pogodowe bony otrzymają także pracownicy, którzy wykonują pracę niewymagającą zwiększonego wysiłku fizycznego.
Źródło: https://infowire.pl/