Wiadomości

Bogactwo regionów – duże zróżnicowanie

03.11.2009
Województwo mazowieckie jest najbogatszym regionem w Polsce – wynika z danych za rok 2007 przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny. Na jednego mieszkańca przypada tam 49,4 tysiąca PLN dochodu narodowego. Za Mazowszem uplasowało się województwo dolnośląskie z PKB per capita wynoszącym 33,6 tysiąca PLN, a następnie województwo śląskie – 32,7 tysiąca PLN i wielkopolskie – blisko 32,3 tysiąca PLN. Wśród „najbiedniejszych” znalazły się województwa wschodnie: podkarpackie (20,8 tysiąca PLN na głowę mieszkańca), lubelskie (20,9 tysiąca PLN) oraz podlaskie (22,9 tysiąca PLN). Z kolei średni dochód PKB na jednego obywatela Polski wyniósł 30,9 tysiąca PLN.
Źródło: GUS