Wiadomości

Blisko 30% uczniów nie zdało matury

30.06.2014
Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna co trzeci maturzysta nie zdał egzaminu dojrzałości w 2014 roku. To wynik gorszy niż przed rokiem, kiedy matury nie zdał co piąty uczeń. Najtrudniejszym przedmiotem dla maturzystów okazała się matematyka, którą oblała jedna czwarta maturzystów. Natomiast język polski zaliczyło ponad 90%. Egzamin maturalny najgorzej poszedł uczniom z województwa zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Najlepsi okazali się maturzyści z województwa podlaskiego, podkarpackiego i lubuskiego.
Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna