Wiadomości

Biznes w Polsce według Niemców

06.05.2011
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa przeprowadziła ankietę wśród około 80 niemieckich firm, które zainwestowały nad Wisłą. Z danych wynika, że według 86% przedsiębiorstw Polska jest najbardziej atrakcyjnym miejscem na rozwój biznesu. Jako mniej atrakcyjne uznano przedsięwzięcia inwestycyjne w Niemczech, Czechach i na Słowacji. Połowa z badanych firm uważa, że sytuacja gospodarcza Polski jest dobra, a około 40% pytanych zamierza zwiększyć poziom inwestycji.
Źródło: wyborcza.biz