Wiadomości

Bezrobotni zarejestrowani oraz oferty pracy w październiku 2013 roku

26.11.2013
Zgodnie z danymi GUS, na koniec października 2013 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 2 075,2 tys. osób bezrobotnych. Jest to o 4 p.p. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i jednocześnie o 0,4 p.p. więcej niż we wrześniu 2013 roku. Na koniec października w urzędach pracy zgłoszone było 46,8 tys. ofert pracy, co oznacza wzrost względem poprzedniego roku o 23,1 p.p. Z kolei względem września był to spadek o 7,3 p.p.
Źródło: GUS