Wiadomości

Bezrobotni z zasiłkiem od Unii

01.09.2014
Unijny komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji Laszlo Andor proponuje wprowadzenie unijnego zasiłku dla bezrobotnych. Według słów komisarza, zasiłek mógłby przykładowo wynosić 40% ostatniego wynagrodzenia i być wypłacany przez pół roku. Środki na zasiłki pochodziłyby z unijnego funduszu ubezpieczeń dla bezrobotnych finansowanego ze składek państw członkowskich. Otrzymanie środków z funduszu na zasiłki byłoby natomiast uzależnione od poziomu stopy bezrobocia w danym kraju. Krytycy rozwiązania uważają, że taki mechanizm jest z gruntu rzeczy nietrafiony, gdyż będzie zniechęcał państwa do podejmowania działań mających na celu zapobieganie zjawisku bezrobocia. Przykładowo, jeśli w jednym z państw stopa bezrobocia wynosi, powiedzmy 8%, a próg wypłacania środków z funduszu będzie ustalony na poziomie, powiedzmy 10% stopy bezrobocia w danym państwie, to takiemu państwu będzie „opłacać się” nic nie robić w kierunku poprawiania sytuacji na rynku pracy, bo będzie ono mogło liczyć na dotacje unijne.
Źródło: Deutsche Welle