Wiadomości

Bezrobotni nie są zainteresowani pracą poza miejscem zamieszkania

29.10.2009
Po blisko pół roku od ogłoszenia tzw. Pakietu Antykryzysowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nadal brakuje chętnych do pobierania tzw. zasiłków relokacyjnych. Propozycja Ministerstwa opierała się na przyznawaniu dotacji dla osób bezrobotnych, którzy zdecydowaliby się na zatrudnienie w odległości co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania. Bezrobotny mógł w ten sposób uzyskać jednorazowe wsparcie w wysokości 6-krotności zasiłku dla bezrobotnych (około 3 450 PLN).
Źródło: gazetaprawna.pl