Wiadomości

Bezrobotni bez opieki zdrowotnej

05.05.2008
Ministerstwo Pracy przygotowuje nowelizacje Ustawy o Promocji Zatrudnienia. Według nowych zasad bezrobotni, którzy odmówią udziału w szkoleniach albo odrzucą oferty pracy napływające z Urzędów - zostaną pozbawieni statusu bezrobotnego. Osoby te utracą prawo do opieki zdrowotnej na 4 miesiące, jeśli sytuacja powtórzy się, bezrobotny straci status na pół roku. Trzecia odmowa podjęcia pracy będzie oznaczała wyrejestrowanie osoby na 9 miesięcy.
Źródło: gazetaprawna.pl