Wiadomości

Bezrobocie w UE w maju 2008

04.07.2008
Jak podaje Eurostat, bezrobocie w 27 krajach Unii Europejskiej w maju 2008 roku wyniosło 6,8%. Łącznie bez pracy pozostawało 16 171 milionów kobiet i mężczyzn. W stosunku do maja poprzedniego roku liczba ta zmalała o 0,9 miliona. Najwyższa stopa bezrobocia miała miejsce na Słowacji (10,5%) oraz w Hiszpanii (9,9%). W Polsce utrzymywała się na poziomie 7,5%.
Źródło: Eurostat