Wiadomości

Bezrobocie w UE w grudniu 2008: 7,4%

30.01.2009
W grudniu 2008 roku stopa bezrobocia dla obszaru UE wyniosła UE 7,3%. W ujęciu miesięcznym jest to wzrost o 0,1 punktu procentowego. W skali roku wskaźnik wzrósł o 0,6 punktu. Największe natężenie bezrobocia w grudniu 2008 roku zanotowano w Hiszpanii (14,4%) oraz na Litwie (10,4%). Najniższy wskaźnik dotyczył Holandii (2,7%) oraz Austrii (3,9%). W Polsce bezrobocie utrzymuje się od października 2008 roku na poziomie 6,5%.
Źródło: Eurostat