Wiadomości

Bezrobocie w UE na stabilnym poziomie

03.08.2015
Jak wynika z danych Eurostatu, w Unii Europejskiej w czerwcu bieżącego roku stopa bezrobocia pozostała na takim samym poziomie jak miesiąc wcześniej i wyniosła 9,6%. Jednocześnie odnotowano spadek w porównaniu do czerwca 2014 roku o 0,6 p.p. Spośród państw członkowskich w czerwcu 2015 roku, najniższy poziom bezrobocia dotyczył Niemiec (4,7%) i Czech (4,9%), a najwyższy Hiszpanii (22,%) i Grecji (25,6% w kwietniu). W Polsce stopa bezrobocia w omawianym okresie wyniosła 7,7%.
Źródło: Eurostat