Wiadomości

Bezrobocie w Europie na stabilnym poziomie

02.10.2012
Eurostat opublikował miesięczną informację na temat poziomu bezrobocia w Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia w strefie euro w sierpniu wyniosła 11,4%, pozostając na niezmienionym poziomie w porównaniu z lipcem. W całej Unii Europejskiej przeciętna stopa bezrobocia również utrzymała się na poziomie z ubiegłego miesiąca i wyniosła 10,5%. Według badań Eurostat stopa bezrobocia wzrosła w 20 krajach, spadła w 6, a w 1 nie uległa zmianie.
Źródło: Eurostat