Wiadomości

Bezrobocie rośnie najszybciej wśród młodych

06.10.2009
Polacy poniżej 25 roku życia to grupa osób, która najbardziej odczuwa skutki spowodowanego przez kryzys wzrostu bezrobocia. W tej zbiorowości liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni wzrosła w ciągu roku prawie o 1/3. Najgorsza sytuacja panuje w Wielkopolsce, gdzie grono młodych, bezrobotnych osób zwiększyło się o 50%. Obecnie co czwarty niepracujący mieszkaniec regionu ma mniej niż 25 lat.
Źródło: pb.pl