Wiadomości

Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2009 roku: 10,5%

12.02.2009
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że w styczniu 2009 stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 10,5%. W porównaniu z grudniem 2008 roku nastąpił wzrost o 1 punkt procentowy. Liczba osób rejestrujących się w urzędach pracy zwiększyła się we wszystkich województwach. Najtrudniejszą sytuację odnotowano w lubuskim, gdzie stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia ukształtowała się na poziomie 14,2%.
Źródło: MPiPS