Wiadomości

Bezrobocie rejestrowane w sierpniu: 9,3%

05.09.2008
Według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu 2008 roku wyniosła 9,3%. W stosunku do lipca wartość wskaźnika zmniejszyła się o 0,1 punktu procentowego. Spadek liczby bezrobotnych zaobserwowano w 14 województwach w Polsce. Najsilniejszy dotyczył woj. łódzkiego (o 2,7 tys. osób) oraz pomorskiego (o 1,9 tys. osób).
Źródło: MPiPS