Wiadomości

Bezrobocie rejestrowane w grudniu 2009: 11,9%

26.01.2010
Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2009 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,9%. Oficjalne statystyki opublikowane przez GUS potwierdzają informacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z początku stycznia 2010 roku. W całym kraju w rejestrach urzędów pracy pozostawało blisko 1,9 miliona osób. W porównaniu do listopada 2009 roku odsetek bezrobotnych zwiększył o 0,5 punktu procentowego, a w ujęciu rok do roku wzrósł o 2,4 punkty procentowe.
Źródło: GUS