Wiadomości

Bezrobocie rejestrowane w czerwcu 2009 – wstępne szacunki MPiPS

07.07.2009
Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w czerwcu 2009 roku stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 10,7%. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż w maju bieżącego roku. Wskaźnik bezrobocia zmniejszył się we wszystkich województwach oprócz mazowieckiego i lubuskiego, gdzie stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym poziomie. W analogicznym okresie 2008 roku bezrobocie rejestrowane wynosiło 9,4%.
Źródło: MPiPS