Wiadomości

Będzie niewielka poprawa na rynku pracy

02.01.2015
Jak wynika z analiz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, w grudniu 2014 roku obniżył się Wskaźnik Rynku Pracy, który informuje o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia. Obniżenie poziomu wskaźnika zapowiada jednocześnie niewielką poprawę na rynku pracy. Potwierdzają to statystyki – już w listopadzie 2014 roku stopa bezrobocia wyniosła 11,7%, wobec ponad 13% przed rokiem. Niemniej jednak w najbliższych miesiącach trwała poprawa na rynku pracy będzie zakłócana przez niekorzystne czynniki sezonowe, czy tendencje stagnacyjne w polskiej gospodarce.
Źródło: BIEC