Wiadomości

Bank Światowy optymistycznie o polskiej gospodarce

29.10.2009
W nadchodzącym roku Polska pozostanie liderem wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej jeśli chodzi o tempo rozwoju gospodarczego. Według najnowszych prognoz Banku Światowego w całym 2009 roku PKB w naszym kraju wzrośnie o 1,1 punktu procentowego, a w 2010 roku zwiększy się o 1,2 punktu. Z kolei gospodarki 10 krajów członkowskich UE z byłego bloku wschodniego łącznie skurczą się w 2009 roku średnio o 4,2 punkty procentowe. Dopiero w 2010 roku mają szansę na 1% wzrost PKB.
Źródło: rp.pl