Wiadomości

Badania zasobów imigracyjnych w Polsce

05.01.2009
W 2008 roku wśród imigrantów przebywających w Polsce Główny Urząd Statystyczny przeprowadził dwa badania. Pierwszym - Imigranci w Polsce - objęto osoby przebywające w obiektach zbiorowego zakwaterowania, takich jak domy studenckie czy hotele. Większość z nich to imigranci o charakterze czasowym, wśród których 61% to studenci. Wśród czasowych imigrantów dominują Ukraińcy (26,6% wśród cudzoziemców przebywających w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania). Drugie badanie nosiło nazwę „Sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków”. Analogiczne badanie przeprowadzono we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Źródło: GUS