Wiadomości

Alarm niemieckiego związku zawodowego

23.12.2009
W opinii niemieckiego związku zawodowego Industriegewerkschaft Metal, w 2010 roku w całych Niemczech pracę stracić może 750 tys. osób. Związkowcy uważają, że aby zapobiec masowym zwolnieniom, należy skrócić tydzień pracy z 35 do 30 godzin. Podobne postulaty związek wysuwał już wcześniej. Pod koniec listopada proponowano, aby tygodniowy wymiar czasu pracy obniżyć do 26 godzin
Źródło: wyborcza.biz