Wiadomości

Absolwencie, szukaj pracy w Internecie

18.09.2014
Jak wynika z Barometru Ofert Pracy, w sierpniu, w porównaniu do lipca bieżącego roku, wzrosła liczba ofert pracy publikowanych w Internecie. Na koniec sierpnia w Internecie opublikowanych zostało 101,5 tys. ogłoszeń o pracę. Najwięcej ofert pracy kierowane było do absolwentów nauk społecznych, ekonomicznych oraz prawnych (41% ogółu ogłoszeń). Na kolejnym miejscu –znalazły się oferty skierowane do absolwentów nauk ścisłych i inżynieryjnych (31,2% ogółu). Oprócz tego ogłoszenia dotyczyły zdrowia i opieki społecznej (8,9%) oraz usług (4,8%). Dla osób z niższym wykształceniem było skierowane 3,8% ogłoszeń. Najmniej ofert skierowanych było do absolwentów edukacji, sztuki oraz nauk humanistycznych (2,1%). Pozostałe 8,1% ogłoszeń dotyczyło nieznanych i niesklasyfikowanych zawodów.
Źródło: Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych