Wiadomości

9 na 10 firm w UE zatrudnia poniżej dziesięciu osób

19.11.2015
Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, blisko 93% firm funkcjonujących w Unii Europejskiej to mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające poniżej 10 pracowników). W 2012 roku największy odsetek tego typu firm wystąpił w Grecji i Słowacji, odpowiednio 96,7% i 96,5%. W Polsce mikroprzedsiębiorstwa stanowiły 95,2% wszystkich firm.
Źródło: Eurostat