Wiadomości

800 milionów na podniesienie jakości kształcenia na polskich uczelniach

10.07.2009
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło 811 milionów PLN na dwa konkursy, których celem jest podniesienie jakości nauczania polskich uczelni oraz zbliżenie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Poprawa jakości kształcenia ma być możliwa dzięki podnoszeniu kompetencji kadry akademickiej, zatrudnianiu naukowców z zagranicy czy fundowaniu stypendiów dla doktorantów. Lepsze praktyczne przygotowanie absolwentów czy realizacja stażów w środowisku biznesowym ma umożliwić zbliżenie uczelni do rynku pracy.
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego