Wiadomości

73% mieszkańców UE nie chce pracować za granicą

15.07.2010
Z najnowszych danych opublikowanych przez Eurobarometr wynika, że Europejczycy nie są zainteresowani podejmowaniem pracy w innych krajach. Zatrudnienie za granicą rozważa jedynie 17% obywateli Wspólnoty. Największą mobilność wykazują obywatele Danii, gdzie ponad połowa badanych (51%) chce w przyszłości wyjechać za pracą do innego kraju. W Polsce chęć wyjazdu w celach zarobkowych deklarowało 23% osób. Najniższy odsetek potencjalnych migrantów zanotowano we Włoszech (4%) oraz Austrii i Grecji (po 8%).
Źródło: Eurobarometer