Wiadomości

7 na 10 mieszkańców miast pracuje

13.06.2016
Według danych Eurostatu, 70% osób mieszkających w miastach w wieku od 24 do 64 lata pracowało w 2015 roku. W tym samym czasie na ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego było narażonych 24% mieszkańców miast. W Unii Europejskiej najwyższy odsetek pracujących w miastach wystąpił w Szwecji (80,1%), Wielkiej Brytanii (79,3%) oraz Niemczech (78,9%). Najniższy zaś w Grecji (54,5%) i we Włoszech (60,5%). W 2015 roku w Polsce pracowało 65,9% mieszkańców miast.
Źródło: Eurostat