Wiadomości

6-miesięczne staże dla młodych

25.06.2012
W ramach projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, rząd zaproponował przedłużenie stażu absolwenckiego do 6 miesięcy. Obecnie staż może trwać maksymalnie 3 miesiące. Dodatkową zmianą miałaby być obowiązkowa płatność za praktyki, co nie było dotychczas wymagane. Zaproponowane zmiany dotyczą osób, które nie skończyły 30 lat. Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych.