Wiadomości

57 milionów osób bez pracy w 2010 roku

24.06.2009
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiła pesymistyczne prognozy bezrobocia dla 30 najbardziej rozwiniętych państw na świecie. W 2010 roku liczba osób bez pracy wyniesie 57 milionów wobec 37,2 milionów zanotowanych pod koniec 2008 roku. Organizacja podała, że w 2010 roku przeciętna stopa bezrobocia w krajach członkowskich osiągnie poziom 9,9%. Tak wysokiego wskaźnika w strefie OECD nie zarejestrowano od lat 70. XX wieku.
Źródło: OECD